: : www.clknfe.com : : เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
:: สถิติศูนย์ : ครู 14 คน || นักเรียน 1 คน || ลูกจ้าง 1 คน ||  

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติก

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : ผอ.เรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติก

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : กิจกรรมอบรมธุรกิจร้านค้าริมทาง

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : อบรมธุรกิจร้านค้าริมทาง

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : อบรมธุรกิจร้านค้าริมทาง

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : อบรมธุรกิจร้านค้าริมทาง

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : อบรมธุรกิจร้านค้าริมทาง

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : อบรมธุรกิจร้านค้าริมทาง

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : อบรมธุรกิจร้านค้าริมทาง

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : โครงการทักษะชีวิตประชาชนตำบลดอนตรอ

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : โครงการทักษะชีวิตประชาชนตำบลดอนตรอ

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : โครงการทักษะชีวิตประชาชนตำบลดอนตรอ

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : โครงการทักษะชีวิตประชาชนตำบลดอนตรอ

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2559

ค้นหาข่าว
ข่าว
 
:: กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้จัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยนักศึกษา กศน.ทุกคนจำนวน 541 คน
ได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์คนละ 40 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคเรียน
ได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์และวิทยากรที่มีความรู้เพื่อที่จะ
พัฒนาผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ได้ทันที ทำให้นักศึกษา กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้เรียนรู้ก้าวไกลกับเทคโนโลยีก้าวทันโลกอย่างมีคุณภาพ
เขียนโดย : กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติ 29-01-2553 เวลา 15:17:48 น.

Untitled Document
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนนครศรี- สงขลา ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกีรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ......สร้างสังคมการเรียนรู้ สู้เศรษฐกิจพอเพียง......
Design by นายอัุกษร Hosting by Bangkokinterhost.com